Shuntgrupper, flödesberäkning

Vi hjälper Er med uträkningar för shuntgrupper, pumpar, effekter och flöden.

Vi ritar enklare flödesscheman i CAD.

Vi kan även hjälpa er med felsökning på shuntgrupper och pumpar.

Förslag på energioptimeringar.

Kom ihåg!

Den renaste och billigaste kWh är den sparade kWh:n